Nabahu Vado 2020

 

/Upload/files/IMG_9663.JPG

/Upload/files/IMG_7553.JPG 

Nabahu Vado Airgun 2020/Upload/files/IMG_7538(1).JPG

Nabahu Vado Airgun 2020

 /Upload/files/IMG_1268.JPG

 /Upload/files/IMG_0002.JPG

                                        ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

 
 Phiên bản giới hạn của NABAHU VADO 2020
  
 Tổng chiều dài 220mm
 Chiều dài nòng 150mm
 Dung tích xi lanh 45cc
 Trọng lượng (Không giới hạn) 1kg
 Tải NABAHU.com
Hộp đạn 9 viên/20 viên /tiếp đơn
Áp suất  lên tới 250bar (3600psi)
 Sức mạnh 33ft / lbs, lên đến 719fbs
 Cò súng Cơ khí. Điều chỉnh
Thành phần Aluminium 6061
 Tùy chọn Phiên bản FAC <800fbs

 
Detail
"The NABAHU RUBY LIMITED EDITION is quite a special rifle. It’s dripping with clever features and has dramatic looks that many will love."
Phill Price, Editor Air Gunner
"The NABAHU K7 LIMITED EDITION screams tradition; no collection is complete without one!"
Giles Barry, Airgun Gear Show