NABAHU VADO 2022 📌

 

 

 

NABAHU VADO AIRGUN 2022📌🔥

/Upload/files/IMG_9454.JPG

/Upload/files/IMG_9458.JPG

/Upload/files/IMG_0294.jpg

NABAHU VADO AIRGUN 2022📌🔥

 

 

                                        ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

 
       Phiên bản giới hạn của NABAHU VADO 2022
 Tổng chiều dài.        220mm
 Chiều dài nòng.        150mm
 Dung tích bình hơi.         50cc
 Trọng lượng (Không giới hạn).         1kg
 🔥Tải.         NABAHU.com
Hộp đạn.          9 viên/20 viên /tiếp đơn
Áp suất .         Lên tới 250bar (3600psi)
 Sức mạnh.         33ft / lbs, lên đến 719fbs
 Cò súng.        Cơ khí. Điều chỉnh
Thành phần.        Aluminium 6061
 Tùy chọn.        Phiên bản Điều Áp Trong FAC <800fbs  

 
Detail
"The NABAHU RUBY LIMITED EDITION is quite a special rifle. It’s dripping with clever features and has dramatic looks that many will love."
Phill Price, Editor Air Gunner
"The NABAHU K7 LIMITED EDITION screams tradition; no collection is complete without one!"
Giles Barry, Airgun Gear Show