Đăng ký bảo hành

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH

BẢO HÀNH

Nabahu tự hào về dịch vụ chăm sóc khách hàng xuất sắc của mình. Mỗi khẩu súng trường trong phạm vi Nabahu đều được bảo hành 3 năm với dịch vụ sao lưu đầy đủ của nhà máy.

Cách dễ nhất để đăng ký súng hơi Nabahu mới của bạn là thông qua mẫu đăng ký trực tuyến của chúng tôi.

Tất cả súng trường Nabahu mới đều được bảo đảm chống bị lỗi trong thời gian 3 năm (2 năm đối với súng trường được điều chỉnh cơ học) kể từ ngày mua.

Sau giai đoạn này, súng trường nên được đưa đến Nabahu hoặc đại lý ủy quyền của Nabahu để đăng ký bảo hành theo lịch trình và sau đó cứ sau 3 năm.

Dịch vụ được tính theo mức giá hiện tại. Bảo hành áp dụng cho lần mua súng trường mới đầu tiên và không được chuyển nhượng cho các chủ sở hữu tiếp theo.


 

Tất cả súng trường Nabahu mới đều được bảo đảm chống bị lỗi trong thời gian 3 năm (2 năm đối với súng trường được điều chỉnh cơ học) kể từ ngày mua.

Sau giai đoạn này, súng trường nên được đưa đến Nabahu hoặc đại lý ủy quyền của Nabahu để đăng ký bảo hành theo lịch trình và sau đó cứ sau 3 năm.

"The NABAHU RUBY LIMITED EDITION is quite a special rifle. It’s dripping with clever features and has dramatic looks that many will love."
Phill Price, Editor Air Gunner
"The NABAHU K7 LIMITED EDITION screams tradition; no collection is complete without one!"
Giles Barry, Airgun Gear Show